Eskilstuna kommun
Elev med uppslagen dator. I bakgrunden två andra elever.

Samhällsbyggande och miljö

Forma framtidens städer.

En inriktning i tiden som utbildar morgondagens ingenjörer, projektörer och arkitekter inom miljöteknik och hållbart byggande. Utbildningen ger dig en mycket bra grund för vidare studier inom exempelvis miljöteknik, bygg och arkitektur.

Här får du lära dig att skapa ritningar, designa, utveckla och testa produkter? Du träffar arkitekter och projektörer som är experter inom sin bransch. Du får lära dig att använda de senaste programvarorna inom konstruktion, arkitektur och stadsplanering. Du får skapa projekt, utforma projektplaner och bygga modeller för Eskilstunas badhus och nya bostadsområden.

Den här utbildningen ger dig en unik kombination av miljöteknik och arkitektur vilket gör dig attraktiv i en växande framtidssektor.

För dig som

Du är intresserad av hur samhällen fungerar och hur framtida samhällen ska byggas med hänsyn till miljö och hållbarhet. Arkitektur och byggande lockar dig och du har också ett allmänt tekniskt intresse.

Exempel på kurser du läser

Hållbart samhällsbyggande, Byggnadsverk, CAD, Arkitekturkurser med inriktning mot hus och rum. Kurserna Matematik 4 och 5 samt Fysik 2 kan väljas till för särskild behörighet till högskolan.

Karriärmöjligheter

Efter vidare studier kan du arbeta som bland annat arkitekt, miljötekniker, civil- och högskoleingenjör med till exempel inriktning mot miljö och hållbar utveckling, miljöinformatör, utvecklare av samhällsbyggande, stadsplanerare, projektledare på företag i energi- och miljöfrågor.

Kurser

Gymnasiegemensamt

ÅK1

ÅK2

ÅK3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1a1

-

-

50

50

Idrott och hälsa 1

50

50

-

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska 1/Svenska A1

100

-

-

100

Svenska 2/Svenska A2

-

100

-

100

Svenska 3/Svenska A3

-

-

100

100

Programgemensamt

Fysik 1

-

150

-

150

Kemi 1

100

-

-

100

Teknik 1

150

-

-

150

Inriktning

Arkitektur - hus

-

100

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Byggnadsverk

-

-

100

100

Programfördjupning

Arkitektur - rum

-

-

100

100

Cad 1

-

50

-

50

Cad 2

-

-

50

50

Matematik 4/Teknik specialisering

-

-

100

100

Fysik 2/Entreprenörskap

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

Individuellt val

-

100

100

200

Summa
2500

Uppdaterad: 18 april 2024