Eskilstuna kommun
En gul putsad villa i en uppförsbacke. Brevid står två vita bilar parkerade.

Villan

Vi är en specialpedagogisk verksamhet som främst riktar oss mot ungdomar inom autismspektrum eller med autismliknande svårigheter. Du behöver inte ha en diagnos för att gå hos oss. Här kan du utvecklas i en strukturerad och trygg skolmiljö i ett mindre sammanhang.

Villan har plats för 12 elever. Här kan vi erbjuda dig att studera i en skola där miljön och studieplanen så långt det är möjligt anpassas efter dina förutsättningar och behov. Vi kan erbjuda ett mindre studiesammanhang och en hög personaltäthet, detta för att öka dina möjligheter att lyckas med dina studier.

Vi erbjuder de flesta grundskoleämnen och även vissa gymnasiekurser.

Syftet med studierna på Villan är att du som elev ska få behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram, eller andra studier så som folkhögskola.

Elevgruppen är viktig och vi arbetar för att bygga starka och trygga relationer, både mellan lärare/elev och elev/elev. Eleverna får möjlighet till personlig utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser för att öka lärande och välmående. T.ex. har vi daglig fysisk aktivitet samt sällskapsspel på schemat.

Kontakt

Sara Andrén

Samordnare/speciallärare

Halina Sundqvist

Rektor (Rinman 3)

Telefon:

Villan

Rinmangymnasiet.

Uppdaterad: 5 januari 2024