Eskilstuna kommun
Ett rum med ett kvadratiskt bord med stolar. Bordet har fläckig duk. På bordet står bland annat en symaskin. På väggen hänger gitarrer och målningar.

Lyktan

Vi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar oss till elever som av olika anledningar inte haft en fungerande skolgång. Det kan handla om att det finns eller har funnits en social problematik i, eller utanför, hemmet eller så kan det handla om andra svårigheter kopplade till någon form av neuropsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha en diagnos för att gå hos oss.

Lyktan har plats för 12 elever. Här kan vi erbjuda dig att studera i en skola där miljön och studieplanen så långt det är möjligt anpassas efter dina förutsättningar och behov. Vi kan erbjuda ett mindre studiesammanhang och en hög personaltäthet, detta för att öka dina möjligheter att lyckas med dina studier.

På grundskolenivå erbjuds matematik, NO-ämnen, svenska, SO-ämnen, engelska, hemkunskap, bild och Idrott och hälsa samt musik. Du kan även studera vissa gymnasiekurser här.

Syftet med studierna på Lyktan är att du som elev ska få behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram, eller andra studier så som folkhögskola.

Vi vill tillsammans med dig och ditt nätverk skapa goda förutsättningar för att få din skolgång att fungera. Vår verksamhet bygger på tilltro till varje elevs förmåga att studera efter sina förutsättningar, det är vårt gemensamma arbete att ta reda på och skapa de bästa tänkbara förutsättningar för varje enskild elev. Hos oss på Lyktan finns det pedagoger men också tillgång till specialpedagog, kurator och psykolog.

Det studieschema du kommer att ha på Lyktan planerar vi tillsammans med dig.

Vi vill att du ska vara stolt över det du gör här, därför jobbar vi mycket med positiv återkoppling och beröm.

Kontakt

Emma Larsson

Samordnare/kurator

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor (Rinman 3)

Telefon:

Lyktan

Rinmangymnasiet.

Uppdaterad: 5 januari 2024