Eskilstuna kommun
En vitmålad korridor. Till vänster en bänk med kuddar och en stor tavla på väggen. Till höger en bänk med lådor och kuddar ovanpå.

Kunskapen

Vi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar oss till elever som av olika anledningar inte haft en fungerande skolgång. Det kan handla om att det finns eller har funnits en social problematik i, eller utanför, hemmet eller så kan det handla om andra svårigheter kopplade till någon form av neuropsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha en diagnos för att gå hos oss.

Det finns totalt 12 platser på Kunskapen. Här kan vi erbjuda dig att studera i en skola där miljön och studieplanen så långt det är möjligt anpassas efter dina förutsättningar och behov. Vi kan erbjuda ett mindre studiesammanhang och en hög personaltäthet, detta för att öka dina möjligheter att lyckas med dina studier.

På grundskolenivå erbjuds svenska, SO- ämnen, bild, hemkunskap, matematik och engelska. Övriga grundskoleämnen kan också anordnas vid behov. Vi kommer också erbjuda skapande verksamhet.

Du kan studera vissa gymnasiekurser som samhällskunskap, svenska och religion på Kunskapen.

Syftet med studierna på Kunskapen är att du som elev ska få behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram, eller andra studier så som folkhögskola.

Vi vill tillsammans med dig och ditt nätverk skapa goda förutsättningar för att få din skolgång att fungera. Vår verksamhet bygger på tilltro till din förmåga att studera efter dina förutsättningar. Det är vårt gemensamma arbete att ta reda på och skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för dig. Hos oss på Kunskapen finns det pedagoger, handledare, specialpedagog och kurator men också tillgång till psykolog.

Det studieschema du kommer att ha på Kunskapen planerar vi tillsammans med dig.

Vi vill att du, tillsammans med oss, kommer så långt just du kan utifrån dina förutsättningar och behov.

Kontakt

Mathilde Hindsjö

Samordnare/kurator

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor (Rinman 3)

Telefon:

Kunskapen

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 5 januari 2024