Eskilstuna kommun
Till vänster i bild längs med en asfalterad gata är ett tegelhus i fyra våningar. I förgrunden ett gammalt rött trähus.

Fristadshus

Fristadshus är en specialpedagogisk verksamhet som vänder sig till ungdomar som inte har någon sysselsättning och som vill komplettera examen från grund- eller gymnasieskolan.

Verksamheten har 10 platser och undervisning sker enskilt med varje elev. Fristadshus är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammet och erbjuder 11 ämnen på grundskolenivå samt fyra kurser på gymnasienivå.

Syftet med Fristadshus är att eleven ska komma igång med studier för att sedan kunna gå vidare till andra studier eller jobb. Under tiden på skolan träffar eleven vägvisare och studie- och yrkesvägledare som hjälper eleven att hitta sitt mål och att göra upp en planering för framtida studier eller annan sysselsättning.

Kontakt

Halina Sundqvist

Rektor (Rinman 3)

Telefon:

Uppdaterad: 5 januari 2024