Eskilstuna kommun
En beigerappad byggnad i tre våningar. Byggnaden har utbyggda fönsterpartier i grön plåt. I bakgrunden en ännu större beigerappad byggnad. 

Basklass

Vi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar oss till elever som av olika anledningar inte haft en fungerande skolgång. Det kan handla om att det finns eller har funnits en social problematik i, eller utanför, hemmet eller så kan det handla om andra svårigheter kopplade till någon form av neuropsykiatrisk problematik. Du behöver inte ha en diagnos för att gå hos oss.

Hos oss får eleverna möjlighet att läsa:

  • Kärnämnena matematik, svenska och engelska.
  • Andra ämnen som man kan läsa är till exempel bild, hem- och konsumentkunskap och idrott. Vad och när planerar vi tillsammans med eleven när det blir aktuellt.

  • motivera eleven att arbeta för att bli godkänd i kärnämnena
  • skapa lugn och ro för eleven i hemlik miljö
  • eleven ska kunna utvecklas som person
  • motivera eleven för framtida studier/arbete
  • eleven själv förstår hur viktigt det är ta eget ansvar för sin framtid oberoende av hur det tidigare varit i skolan/hemma.
  • stötta eleven i kontakten med exempelvis myndigheter, ungdomsmottagningen och sjukvård.

Kontakt

Kirsi Huuska

Samordnare/handledare

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor (Rinman 3)

Telefon:

Basklass

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 5 januari 2024