Eskilstuna kommun
Lärare i träslöjd instruerar elev.

Fastighet, anläggning och byggnation

Fastighet, anläggning och byggnation vänder sig till dig som vill få mer kunskaper om bygg och anläggning och fastighetsskötsel.

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena så läser du de programgemensamma ämnena, programfördjupningarna, individuellt val och avslutar med ett gymnasiearbete.

Programmet behandlar olika arbetsuppgifter inom områdena byggnation och anläggning och om skötsel och underhåll av fastigheter och bemötande av hyresgäster.

Programmet behandlar förmågan att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, att kunna samarbeta med andra, metoder, tekniker, material, verktyg och maskiner som används inom fastighetsskötsel, byggnation och anläggning.

För att nå så bra resultat som möjligt blandas teori med mycket praktiskt arbete i verkstad och slöjdsal.

Nina Svärd

Rektor (Anpassade gymnasieskolan)

Telefon:

Uppdaterad: 23 november 2023